Cover Image Book

Сведения за българската история в съчиненията на Дука, Лаоник Халкокондил и Критовул / Т. 12.

Other Authors: Ангелов, Владимир Петров (състав.), Илиев, Илия Георгиев 1954- (ред.), Дука ок. 1400- ок. 1470, Лаоник Халкокондил 1423-1490, Критовул ок. 1410-ок. 1470
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: 2015.
Series: Извори за българската история Т. 32
Subjects:
Item Description: Ред. отбелязан на гърба на загл. с.
Physical Description: 334 с.
Bibliography: Библиогр. с. 329-333
ISBN: 978-954-2903-15-4