Cover Image Book Chapter

Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език /

Main Author: Попова, Мария Ганчева
Format: Book Chapter
Language: Bulgarian
Published: София БАН 1987
Subjects: