Cover Image Book

Общество и държавност у траките средата на II - началото на I хил. пр. Хр.(в контекста на палеобалкано - западномалоазийската общност)

Main Author: Порожанов, Калин
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София Рал-Колобър 1998
Series: Studia Thracica 6