Корично изображение Книга

Атентатът не се състоя роман за деца

Основен автор: Станилов, Васил
Други автори: Кумпилов, Стефан (Худож.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София Нар. младеж 1970