Cover Image Book

Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. ІІІ в. - ср. VІ в.) Моногр.

Main Author: Вачкова, Веселина
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София ТанграТанНакРа 2012
Subjects: