Cover Image Book

Модернизация, реставрация и преструктуриране на промишлените предприятия в условията на реконструкция и реорганизация на индустриалните територии в Република България Дис.

Main Author: Христов, Игор Романов
Other Authors: Писарски, Асен М. (Науч. рък.)
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София 2016
Subjects: