Корично изображение Книга

Завоюването на Константинопол 1204 година

Основен автор: Клари, Робер дьо
Други автори: Марков, Николай А. (Прев. от старофр. ез., предг. и бел.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София Агенция Европрес 2007
Серия: Библиотека Будител
Предмети: