Cover Image Book

Изкуство и общество в България през турския период : преглед на икономическите, юридическите и художествените предпоставки за българското поствизантийско изкуство и неговото място в развитието на изкуството на християнските Балкани, 1360/70-1700 г. /

Main Authors: Кил, Махиел, Kiel, Machiel, (Author)
Other Authors: Градева, Росица, (прев.)
Format: Book
Language: Bulgarian
English
Published: София : Любомъдрие-Хроника, 2002.
Subjects:
Available at American Research Center in Sofia Call Number: N7967 .A1 K5412 2002