Cover Image Book

География на гения В търсене на най-творческите места по света (от Древна Атина до Силициевата долина)

Main Author: Уайнър, Ерик
Other Authors: Генчев, Нейко (Прев. от англ.), Донева, Мария (Ред.), Йовчева, Милена (Коректор)
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: Б. м. Фабер 2016
Subjects: