Корично изображение Книга

Хроника на българското францисканство (XIV-XVIII в.), съставена през 1775 г. в гр. Алвиц от Блазиус Клайнер /

Автор-организации: България. Главно управление на архивите
Други автори: Kleiner, Blasius, active 18th century.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Главно управление на архивите, 1999.
Серия: Архивите говорят ; 6
Archivium tripartitum III
Предмети: