Корично изображение Книга

Сръбската книжнина през ХIII в. : (контекст и текст) /

Основен автор: Станкова, Радослава
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2007.
Предмети: