Корично изображение Книга

Православните църкви през българското средновековие IX-XIV в. /

Основен автор: Николова, Бистра
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2002.
Предмети: