Корично изображение Книга

Стенната живопис в България до края на XIV век /

Основен автор: Мавродинова, Лиляна.
Други автори: Mavrodinova, Liliana.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1995.
Предмети: