Корично изображение Книга

Турция, Балканите, Европа : история и култура : изследвания в чест на професор Дженгиз Хаков /

Автор-организации: БАН Институт по балканистика
Други автори: Тодорова, Светлана (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Парадигма, 2003.
Предмети: