Корично изображение Книга

Одесос през елинистическата епоха : (края на IV в. пр. Хр. - началото на I в. сл. Хр.) /

Includes summaries in English, French, German, and Russian.

Основен автор: Минчев, Александър
Други автори: Тодоров, Петър (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Варна : Изд. МС , 2007.
Предмети: