Корично изображение Книга

География на България : в три тома : Т.1-3 /

Автор-организации: Българска академия на науките. Географски институт
Други автори: Йорданов, Тянко., Мишев, Кирил.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1981-1989.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: География на България : в три тома : Т.3. Физикогеографско и социално-икономическо райониране