Корично изображение Книга

Memory, myth and long-term landscape inhabitation /

Други автори: Chadwick, Adrian M., (ed.), Gibson, Catriona, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : Oxbow Books, 2013.
Предмети: