Корично изображение Книга

Миграции на Балканот : билитерални истражувања /

Автор-организация: Институт за национална историjа., Institute of National History.
Други автори: Ристовска-Jосифовска, Билjана., Ristovska-Josifovska, Biljana.
Формат: Книга
Език: Macedonian
Публикувано: Скопjе : Институт за национална историjа, 2011.
Предмети: