Корично изображение Книга

L'architecture grecque : v. 1-3 /

Основен автор: Hellmann, Marie-Christine.
Формат: Книга
Език: French
Публикувано: Paris : Picard, 2002-2010.
Серия: Les manuels d'art et d'archéologie antiques,
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: L'architecture grecque : v.1. Les principes de la construction
Съставна част: L'architecture grecque : v.2. Architecture religieuse et funéraire
Съставна част: L'architecture grecque : v.3. Habitat, urbanisme et fortifications.