Корично изображение Книга

Атинският университет и модернизацията на българската култура през XIX век /

Основен автор: Румпос, Димитриос Йоанис.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2009.
Предмети: