Корично изображение Книга

Хелис : Т.3. Култура и религия в Североизточна Тракия /

Други автори: Гергова, Диана, (ред.), Чакалова, Н., (прев.), Иванова, Р., (прев.), Борисова, Е., (прев.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: София : Параф, 1994.
Подобни документи: Съдържа се в: Хелис