Корично изображение Книга

The order of things; : an archaeology of the human sciences. /

Основен автор: Foucault, Michel, 1926-1984.
Формат: Книга
Език: English
French
Публикувано: London ; New York, : Routledge, 2002.
Предмети: