Корично изображение Списание

Паметници, реставрация, музеи.

Автор-организации: Център за музеи, галерии и изобразителни изкуства при Министерство на културата
Формат: Списание
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Арх. изд. АРХ & АРТA, 2003.
Предмети: