Корично изображение Книга

Ранна Тракия : формиране на тракийската култура - края на второто-началото на първото хилядолетие пр. Хр. /

Основен автор: Бонев, Александър.
Автор-организации: Българска академия на науките. Археологически институт с музей
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : НАИМ-БАН, 2003.
Серия: Разкопки и проучвания ; XXXI
Предмети: