Корично изображение Книга

Типология и хронология на керамиката изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I -VI в.) на територията на България = Typology and chronology of the hand-made pottery of the roman and early byzantine period (1st - 6th C.) on the territory of Bulgaria /

Основен автор: Александрова, Сирма Свиленова
Автор-организации: Българска академия на науките. Национален археологически институт с музей
Други автори: Tomova, Veselina, (transl.), Томова, Веселина, (прев.), Alexandrova, Sirma Svilenova.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : БАН. Национален археологически институт с музей, 2013.
Серия: Дисертации. 7
Предмети: