Корично изображение Книга

Избрани произведения : в два тома : T.1-2 /

Основен автор: Дуйчев, Иван.
Други автори: Рускова, Елизария, (прев.), Данова, Пенка, (прев.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Italian
French
Публикувано: София : Анубис, 1998-.
Серия: Исторически етюди
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Избрани произведения : в два тома : T.1. Византия и славянският свят