Корично изображение Книга

Конят, колесницата и конникът : към интерпретацията на образа в тракийската култура /

Основен автор: Рабаджиев, Костадин.
Други автори: Rabadjiev, Kostadin.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Унив. изд. Климент Охридски, 2014.
Предмети: