Корично изображение Книга

Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България : XVI-първата половина на XVII век /

Основен автор: Ангелов, Ангел.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Фабер, 2013.
Предмети: