Корично изображение Книга

The captor's image : Greek culture in Roman ecphrasis /

Основен автор: Dufallo, Basil.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Oxford University Press, 2013.
Серия: Classical culture and society
Предмети: