Table of Contents:
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • Гетските земи през бронзовата и желязната епоха
  • Сборяново - проучвания и перспективи : Материали от конференцията в Исперих, 8 декември 1988
  • Култура и религия в Североизточна Тракия
  • Изследвания, резултати и проблеми в Сборяново
  • Гетите - култура и традиции : 20 години проучвания на Свещарската гробница и резервата "Сборяново".