Корично изображение Книга

Claudii Ptolemaei Opera quae exstant omnia : v.3.2. Peri kriterioy kai hegemonikoy /

Формат: Книга
Език: Ancient Greek
Публикувано: Lipsiae : In Aedibus B. G. Teubneri, 1961.
Подобни документи: Съдържа се в: Claudii Ptolemaei Opera quae exstant omnia