Корично изображение Книга

A guide to Byzantine hymnography : a classified bibliography of texts and studies : v.2. Κανών and Στιχηρόν /

Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Brookline, Mass. : Leyden : Classical Folia Editions ; World distributor, E.J. Brill, 1979.
Серия: Medieval classics, texts and studies ; 12
Подобни документи: Съдържа се в: A guide to Byzantine hymnography