Корично изображение Книга

Hagia Sophia : architecture, structure, and liturgy of Justinian's great church /

Основен автор: Mainstone, R. J. 1923-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, N.Y. : Thames and Hudson, 2001.
Предмети: