Корично изображение Книга

По следите на белия вятър : Спомени на егейски бежанци от Драмска, Сярска и Зиляховска околия.

Основен автор: Паскова, Спаска
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Благоевград : Ирин-Пирин , 2008.
Предмети: