Корично изображение Книга

Уметничка баштина у Срему : Т.1- /

Основен автор: Лесек, Мирјана.
Автор-организации: Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица.
Други автори: Lesek, Mirjana.
Формат: Книга
Публикувано: Београд : Сремска Митровица : Министарство културе и медија Републике Србије ; Завод за заштиту споменика културе, 2000-.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Уметничка баштина у Срему : Т.2. II
Съставна част: Уметничка баштина у Срему : Т.4. IV