Корично изображение Книга

Златните десетилетия на българската електроника /

Основен автор: Димитрова, Милена.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Труд, 2008.
Предмети: