Корично изображение Книга

Цар Самуил (1014) в битка за България = Tsar Samuil (1014) in battle for Bulgaria /

Автор-организации: Българска академия на науките ; Национален археологически институт с музей
Други автори: Вагалински, Людмил, (ред.), Vagalinski, Lyudmil, (ed.), Чернодринска, Мирослава, (прев.), Chernodrinska, Miroslava, (transl.), Димова, Бела, (прев.), Dimova, Bela, (transl.), Тодоров, Тодор, (прев.), Todorov, Todor, (transl.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 2014.
Предмети: