Корично изображение Книга

Donau-Bulgarien und der Balkan : Historical-geographical and ethnographic studies for the period 1860-1879 : v. 3. Volume III /

Формат: Книга
Език: German
Публикувано: Leipzig : Renger'sche buchhandlung, 1879.
Подобни документи: Съдържа се в: Donau-Bulgarien und der Balkan : Historical-geographical and ethnographic studies for the period 1860-1879