Корично изображение Книга

Арнаудов сбрник : доклади и съобщения : Т. 1-5 /

Автор-организации: Регионален исторически музей - Русе
Други автори: Живков, Тодор Ив., Zhivkov, Todor Iv.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Русе : Лени Ан, 2000-<2008>.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Арнаудов сборник : доклади и съобщения : Т. 4. Том 4