Table of Contents:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • Том I
 • Том II
 • Том III
 • Най-гнусни думи от Прилепско
 • От областта Бурел и град Сливница
 • Старобългарски текстове
 • Гнусни и смешни приказки от Прилепско.