Корично изображение Книга

История на средните векове : Т. 1. Том I /

Други автори: Сказкин, С. Д., (ред.), Стоевски, Яню, (прев.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1977.
Подобни документи: Съдържа се в: История на средните векове