Корично изображение Книга

Павликени : Юбилеен сборник, посветен на 70 години от обявяването на Павликени за град и 35 години от създаването на Исторически музей - Павликени /

Автор-организация: Исторически музей - Павликени, Община Павликени, Научна конференция
Други автори: Павлов, Пламен, Цонева, Нели
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2014.