Корично изображение Книга

"Ненадминат по сила и ненадминат по храброст". Българският цар Самуил (-1014) = "Invincible in Power and Unsurpassable in Bravery". The Bulgarian Tsar Samuel (-1014) /

Основен автор: Миланова, Албена
Автор-организация: Bulgarian academy of sciences, Sofia University "St. Kliment Ohridski" ; Center for Slavo-Byzantine Studies "Prof. Ivan Dujcev"
Други автори: Златков, Методи, (ред.), Zlatkov, Metodi, (ed.), Milanova, Albena, (ed. and transl.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : БАН, 2014.
Предмети: