Корично изображение Книга

Такива бяхме : сто и четиридесет години история на България в съдбите на баща и син /

Основен автор: Чакалов, Георги
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Каварна : Ротари клуб Средец, 2007.
Предмети: