Корично изображение Книга

Пловдив, културно-историческо наследство : пътеводител = Пловдив, култьтурно-историческое наследие : путеводитель = Plovdiv, its historical and cultural heritage : a guide book /

Други автори: Обретенов, Красимир, (съст.), Вучева, Татяна, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Russian
English
Публикувано: София : Септември , 1984.
Предмети: