Корично изображение Книга

Excavations in the Barbouna area of Asine /

Основен автор: Hagg, Inga.
Други автори: Fossey, John M., Hagg, Robin.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Uppsala : Stockholm : Acta Universitatis Upsaliensis ; distributors, Almqvist & Wiksell International, 1973-<80 >.
Серия: Acta Universitatis Upsaliensis. Boreas ; 4:1, etc.
Предмети: