Корично изображение Книга

The rise of the Roman Empire /

Основен автор: Polybius.
Други автори: Walbank, F. W. 1909-2008., Scott-Kilvert, Ian, (transl.)
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Harmondsworth ; New York : Penguin, 1986.
Серия: Penguin classics
Предмети: