Корично изображение Книга

The histories /

Основен автор: Polybius.
Други автори: Badian, E., (ed.), Chambers, Mortimer, (transl.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Washington Square Press, [1966].
Серия: The Great histories, W1402
Предмети: