Корично изображение Книга

The Via Egnatia : its role in Roman strategy /

Основен автор: Walbank, Frank W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Galatina : Mario Congedo Editore, 2003.
Предмети: