Корично изображение Книга

Roman imperial architecture /

Основен автор: Ward-Perkins, J. B. 1912-1981.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New Haven ; London : Yale University Press, 1994.
Издание: 2nd (integrated) ed.
Серия: The Pelican history of art
Предмети: